Böle Garveri Piteå

Bilder från studiebesök sept. 2010

Skinnet ligger i vätskan från 4 till 12 månader.
Lars Lindmark